Impressum.

Bedrijf: INTER CHIRO - Bron van Leven
Chiropractor: Cobus Bosman
Adres: Haarlemmerweg 133H
1051 KW Amsterdam

Tel: 020 - 23 82 130
E-mail: info@interchiro.com
Website: https://www.interchiro.com

KvK-nummer: 66855799
BTW-nummer: NL856726680B01

Cobus Bosman is directeur van INTER CHIRO op bovenstaand adres en is verantwoordelijk voor de inhoud.

Disclaimer: Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend hun exploitanten verantwoordelijk.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, maar geanonimiseerd met de anonymizeip (methode, zodat u niet meer aan een poort kunt worden toegewezen) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel. U kunt Google Analytics in de toekomst uitschakelen door een deactiverings-Add-on voor uw browser te installeren.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de internetsite is met de grootst mogelijke zorg en naar eer en geweten samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de beschikbaar gestelde pagina's en inhoud.

De aanbieder van deze website is als dienstverlener verantwoordelijk voor de eigen inhoud en de op deze pagina's verstrekte informatie volgens de algemene Nederlandse wetgeving, is echter niet verplicht de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren. Het verwijderen of blokkeren van deze inhoud gebeurt onmiddellijk vanaf het moment van kennis van een concrete inbreuk. Aansprakelijkheid is pas mogelijk vanaf het tijdstip van het verkrijgen van de kennis.

Externe links

De website bevat zogenaamde "externe links" (koppelingen) naar andere websites, op de inhoud waarvan de aanbieder van de website geen invloed heeft. Om deze reden kan de aanbieder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud.

Voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie is de desbetreffende aanbieder van de gelinkte website verantwoordelijk. Op het moment van linken waren er geen inbreuken herkenbaar. Bij het bekend worden van een dergelijke inbreuk wordt de link onmiddellijk verwijderd.

Privacybeleid

Bij een bezoek aan de internetsite kan informatie (datum, tijd, opgeroepen pagina) worden opgeslagen via toegang tot de server. Er worden geen persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) opgeslagen.

Indien persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit, indien mogelijk, enkel met de voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. De overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

De aanbieder wijst erop dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. via e-mail) veiligheidsleemten vertoont en een volledige bescherming van de gegevens voor de toegang door derden niet kan worden gegarandeerd. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door dergelijke veiligheidsleemten wordt veroorzaakt.

Het gebruik van contactgegevens door derden voor commercieel gebruik wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tenzij de aanbieder vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

De aanbieder behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mail. Bron: Disclaimer